Mediacje w biznesie

Mediacja jest dla każdego niezależnie od wieku, płci czy zajmowanego stanowiska i w większości przypadków niezależnie od tematu sporu. Do mediacji może dojść pomiędzy pracownikami, między szefem a pracownikiem lub pracownikami, między udziałowcami lub współwłaścicielami, między firmą a społecznością lokalną lub klientami. Z tej formy rozwiązywania sporów skorzystać mogą firmy, które chcą pozytywnie zakończyć konflikt z podwykonawcami lub kontrahentami. Mediować można również spłatę długów, problemy z wykonaniem umów, spory zbiorowe (np. między związkami zawodowymi a pracodawcą, etc.).

Nasza firma oferuje szeroki wachlarz szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu technik mediacji, pozwalających zdobyć i udoskonalać umiejętności na różnym poziomie zaawansowania.

Szkolenia polecamy między innymi:


Termin: 17-10-2016 - 18-10-2016

Trener: Bernard Książak, Izabela Żyłka

Koszt: 1800 PLN